Pranešimas dėl reorganizavimo

Atnaujinta: Trečiadienis, 23 vasario 2022

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T-74 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių rajono Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą“ parengtas reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavimo būdas – sujungimas;

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šakių rajono Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821097), Šakių rajono Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821325), Šakių rajono Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821510);

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, kuris įgyvendins ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas;

Po reorganizavimo veiksiančio Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Šakių rajono savivaldybės taryba;

Su Reorganizavimo sąlygomis ir trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Šakių r.), Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre (Pušyno g. 8, Lekėčiai) ir Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 4, Plokščiai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 16.00 val. (išskyrus penktadieniais iki 15.15 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse: www.kriukai.sakiai.lm.lt, www.lekeciai.sakiai.lm.lt, www.ploksciai.sakiai.lm.lt

 Reorganizavimo sąlygų aprašas ->>>

 

 

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Pranešimas dėl reorganizavimo.
Powered by Joomla 1.7 Templates