Pi diena anksčiau, bet ne prasčiau

Dvi šalia viena kitos esančios mokyklos kuria gražią tradiciją – aplankyti viena kitą. Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro mokinių taryba prieš Kalėdas aplankė Kriūkų mokyklos daugiafunkcio centro moksleivius. Buvo smagus matematikos rytmetys su linksmomis užduotimis Kahoot platformoje. Matematikos projekto „Life is math around us“ dalyvių organizuota mintinio skaičiavimo viktorina išaiškino gudragalvius moksleivius. Neilgas, bet emocingas rytmetys paliko skolą, ir Kriūkų mokyklos daugiafunkcio centro moksleiviai atvyko į Lekėčius paminėti Pi dienos. Šiek tiek anksčiau, nes dalis Lekėčių mokyklos daugiafunkcio centro moksleivių išvyksta į Turkiją antram projekto susitikimui. Šį kartą į Lekėčius atvyko 7 klasės mokiniai kartu su auklėtoja J.Balčiūniene. Moksleiviai sprendė kryžiažodžius ir galvosūkius. Šventinę popietę vainikavo, kaip ir priklauso, pyragas su užrašu π = 3,14.

Pranešimas dėl reorganizavimo

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO, BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO IR BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

Informuojame, kad Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022-02-18 sprendimu Nr. T-74 „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Šakių rajono Kriūkų mokyklą-daugiafunkcį centrą, biudžetinę įstaigą Šakių rajono Lekėčių mokyklą-daugiafunkcį centrą ir biudžetinę įstaigą Šakių rajono Plokščių mokyklą-daugiafunkcį centrą“ parengtas reorganizavimo sąlygų aprašas.

Reorganizavimo būdas – sujungimas;

Reorganizuojamos biudžetinės įstaigos – Šakių rajono Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821097), Šakių rajono Lekėčių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821325), Šakių rajono Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras (juridinio asmens kodas – 190821510);

Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, kuris įgyvendins ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir neformaliojo vaikų švietimo programas, formuos ir įgyvendins ugdymo turinį pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą bendrąjį ugdymo planą ir bendrąsias programas;

Po reorganizavimo veiksiančio Šakių rajono Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro savininko teises ir pareigas įgyvendins Šakių rajono savivaldybės taryba;

Su Reorganizavimo sąlygomis ir trejų finansinių metų metinių ataskaitų rinkiniais ir metinėmis veiklos ataskaitomis galima susipažinti Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 2, Joginiškių k., Šakių r.), Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre (Pušyno g. 8, Lekėčiai) ir Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre (Mokyklos g. 4, Plokščiai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.30 val. ir nuo 12.30 val. iki 16.00 val. (išskyrus penktadieniais iki 15.15 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų biudžetinių įstaigų interneto svetainėse: www.kriukai.sakiai.lm.lt, www.lekeciai.sakiai.lm.lt, www.ploksciai.sakiai.lm.lt

 Reorganizavimo sąlygų aprašas ->>>

 

 

Lietuvių kalbos savaitė ,,KALBA GIMTOJI- TARSI ŠVYTURYS"

 

Lietuvių kalbos savaitė ,,KALBA GIMTOJI- TARSI ŠVYTURYS" ( vasario 21-25 d.d.).

Pirmadienį, minėdami Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, pradinukai žiūrėjo laidą apie kalbas ,,Svečiuose pas Drevinuką", vyresnėliai skaitė žymių žmonių mintis apie lietuvių kalbą.

Antradienį mokyklos bendruomenė rinko gražiausią lietuvišką žodį. Daugiausia balsų surinko žodžiai: MEILĖ, MAMA, LIETUVA.

Trečiadienį vyko dailios rašysenos konkursas.

Smagu, kad visose klasėse yra gražiai rašančių mokinių.Ypač nudžiugino antrokės.

Ketvirtadienį 6-8 kl. mokiniai rašė akrostichą

GIMTOJI KALBA. Sukurta nemažai gražių kūrinėlių.

Penktadienį visų klasių mokiniai sprendė kryžiažodžius ir žaidė kalbos žaidimus.

Savaitę pabaigėme Kahoot viktorina ,,Ką žinai apie lietuvių kalbą?", kurioje dalyvavo visi 5-8 kl. mokiniai ir keletas mokytojų.

Džiaugiamės ir didžiuojamės aktyviais mokiniais ir mokytojais, branginančiais gimtąją kalbą.

Matematinis rytmetis su Lekėčių mokyklos mokiniais

 Palydint senus metus Lekėčių mokyklos mokinių taryba nutarė aplankyti kaimyninę mokyklą. Kad viešnagė nebūtų nuobodi, moksleiviai organizavo mintino skaičiavimo ir kryžiažodžių varžytuves, Kahoot viktoriną. Pakviesti 5-8 klasių mokiniai pasiskirstė į mišrias komandas, kuriose buvo po mokinį iš kiekvienos klasės. Iš ryto dingusi elektra sujaukė planus, bet gera nuotaika ir entuziazmas įveikė visas kliūtis. Veiklos buvo įgyvendintos, o saldumynai vainikavo šią mažą šventę saldžiu akordu. 

Kriūkų mokyklos moksleiviai priėmė kvietimą pavasarį aplankyti Lekėčius ir ten švęsti pyragų dieną. Nežinote, kas tai? Tai kovo 13 dieną visame pasaulyje švenčiama iracionaliojo skaičiaus Pi diena, kurios metu jaunuoliai valgo pyragus ir sprendžia linksmas matematikos užduotis. 

Iki susitikimo Lekėčiuose!

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Šakių rajono Kriūkų mokykla.
Powered by Joomla 1.7 Templates