Dokumentai

 Pranešimas dėl reorganizavimo

Reorganizavimo sąlygų aprašas

 

Planavimo dokumentai:

Kriūkų mokyklos 2019 - 2021 metų strateginis planas

2021-2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas

 

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro 2022 m. veiklos planas

 

Nuostatai

 

Kiti veiklos dokumentai:

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorės ataskaita 2021m.

Veiklos ataskaita 2021m.

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro direktorės ataskaita 2020 m.

Veiklos ataskaita 2020 m.

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbo apmokėjimo sistema

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas

Nuotolinio darbo tvarka

Veiklos ataskaita 2019 m.

Mokytojų etikos kodeksas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos aprašas

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbo tvarkos taisyklės

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbo apmokėjimo sistemos aprašas apmokėjimo sistemos aprašas

Mokinio atvaizdo naudojimo viešojoje erdvėje tvarka

Mokinių pamokų lankymo apskaitos, programos baigimo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarka

Šakių rajono Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro darbuotojų, mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens duomenų saugojimo politika

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbuotojų atostogų suteikimo tvarkos aprašas

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro darbuotojų veiklos vertinimo aprašas

Kriūkų mokyklos - daugiafunkcio centro informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

2011 Šakių raj. Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras - Ugdymas.
Powered by Joomla 1.7 Templates